Här inne kommer vi att lägga upp bilder under byggets gång. Bilen är en Opel Olympia 1951 som kommer att byggas om till en EuroRod.